Bir patent veya faydalı model başvurusunun koruma süresi boyunca her yıl vade tarihinde TPE’ ye sicil ücreti ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin belirtilen vadede ödenmemesi halinde bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

 

Belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer. Ekip patent sizin adınıza patent ve faydalı modellerinizin yıllık ücret takiplerini yapar.