Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz: Türk Patent Enstitüsü ‘ nün her ay resmi marka bülteninde yayınlanan marka başvurularına , marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

 

Türk Patent Enstitüsünün Verdiği Red Veya Kısmı Red Kararlarına İtiraz: Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. Bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir gerekçe bulunması gerekmektedir.

 

Görüş Bildirme: resmi marka bülteninde yayınlanan markalara itiraz edilmesi ve TPE’nin görüş bildirme istemesi durumunda yapılan başvuru ile ilgili görüş bildirilmesi gerekmektedir.