Marka sahibi, markasındaki eşyalardan bazılarını veya tamamını üçüncü şahıslara devir edebilir. Devir marka mülkiyetinde değişikliğe neden olur ve sicile kaydedilir.

 

 

Tescil edilmiş markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süreç sonunda marka  10 yıllık koruma süreleri ile istenildiği kadar uzatılabilmektedir. Süresi içinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Bu açıdan tescili yapıldıktan sonra da marka ile ilgili süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Yenileme 10 yılın dolmasından önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde yenileme işlemi yapılmayan marklar için 10 yılın sonunda 6 aylık bir ek süre verilir. Bu süre içerisinde yapılan yenilemelerin harç miktarları cezalı olmaktadır.