Günümüzde işletmeler açısından bir ürün imal etme noktasında bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak, üretilen ürünlerin ticari başarı kazanması kolay değildir. Çünkü bunun yolu marka yaratımından geçmektedir. Ürünlere anlam katmak, malları kavramlar ve yaşam biçimlerine dönüştürmek marka stratejistlerinin ve yöneticilerinin günümüzde en önemli görevi haline ge1miştir. Bir marka; tüketicilerin belirli bir sembol, ürün, hizmet, organizasyon veya yer hakkında düşündükleri/gördükleri zaman, hatırladıkları/yaşadıkları duygular, imajlar ye özelliklerden oluşan tutarlı bir grubu ifade eder.