Tasarım hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda tasarım hakkını bir başkasına devredebilir. Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Tasarım devir işlemi için; noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

 

Tasarım hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda tasarım hakkını bir başkasına lisans verebilir. Tasarım lisans işlemi için; noter onaylı lisans sözleşmesi gereklidir.