Patent/Faydalı model devri

Patent/faydalı model sahibinin tescilli patent/faydalı model haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, patentin/faydalı modelin devri yazılı olarak hazırlanan devir sözleşmesi ile yapılır. Patent/faydalı model devrinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil’e kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Patent Lisans

Tescilli bir patentin/faydalı modelin kullanım hakkı (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Patent/faydalı model üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil’e kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Patent Adres Değişikliği

Patent/faydalı model sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil’e kayıt edilmesi gerekmektedir. Adres değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

 

Patent Unvan Değişikliği

Patent/faydalı model sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, unvan değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil’e kayıt edilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

 

Patent Nevi Değişikliği

Patent/faydalı model sahibi kuruluşların unvanında nevi değişikliği olduğu takdirde, nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve Sicil’e kayıt edilmesi gerekmektedir. Nevi değişikliği, aynı patent/faydalı model sahibi kuruluş adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm patentlerde/faydalı modellerde yapılmalıdır.

 

Patent Veraset ve İntikal

Patent/Faydalı model sahibinin ölümü durumunda, patent/faydalı model hakları mirasçılara intikal etmekte olup, patent/faydalı model haklarının mirasçılarına intikalinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gerekmektedir.